Blijvend Actueel


Nieuwe WatchBP Software voor Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 nu online.
verder lezen...


Correct bloeddrukmeten volgens de richtlijnen verder lezen...


Veelgestelde vragen over bloeddrukmeters. verder lezen...


 

Next Events

Only for Distributors

Bij zelfcontrole zijn meerdere metingen essentieel

De resultaten verkregen door regelmatig meten met een klinisch gevalideerde automatische bloeddrukmeter kunnen varieren door verschillende factoren. Dit niet gewenst, zeker wanneer u thuis zelf uw bloeddruk meet. Een nieuwe innovatieve technologie, de MAM Technologie (Microlife Average Mode), reduceert de verschillen in de waarden van metingen en is daarom geadviseerd voor de meeste gebruikers.

I. Oorzaken van variaties bij meerdere  metingen:

1. Bloeddruk varieert bij iedere hartslag
Bloeddruk  is variabel het verandert bij iedere hartslag, ook in rust. Zowel de bovendruk (systole) als onderdruk (diastole) verandert ongeveer 5 - 10 mmHg per hartslag bij gezonde personen. Deze variaties kunnen groter zijn in het geval van cardiovasculaire aandoeningen.

2. Situaties van onvoldoende rust
Dit is de meest voorkomende oorzaak van uiteenlopende waarden bij een bloeddrukmeting. Als de bloedsomloop zich niet voldoende in een rusttoestand bevind, zal de bloeddrukmeting afwijkende waarden geven ten opzichte van de bloeddrukwaarden in rust.

3. Incidenten tijdens de bloeddrukmeting
Lichamelijke beweging, spieractiviteit, hoesten, niezen en psychologische zaken zoals spreken, luisteren en kijken (naar TV bv.)  kunnen de bloeddrukwaarde beinvloeden en de gewenste bloeddrukmeting in rust verstoren. Een bloeddrukmeting zou in een volledig rustige omgeving met voldoende rust en zonder afleiding moeten worden uitgevoerd voor het beste resultaat.
 
4. Onregelmatige hartslag (arrhythmia`s)
Een afwijking in de regelmaat van de hartslag kan de meetresultaten beinvloeden en zelfs een bloeddrukmeting verstoren. Deze onregelmatige hartslag kan voorkomen bij een zelfmeting zonder het te merken.

II. Methode voor het verminderen van verschillen tussen metingen:

Bovenstaande oorzaken van verschillen en afwijkingen in metingen kunnen voorkomen worden door meerdere bloeddrukmetingen te verrichten en daarvan het gemiddelde te nemen. Deze technologie heet MAM technologie en betreft niet een enkele meting maar minstens 3 metingen met een korte tussenpoze. Indien er een afwijkend meetresultaat wordt geregistreerd door beweging zal er automatisch een opvolgende meting plaatsvinden ter vervanging van deze waarde. Het verschil tussen de drie metingen wordt door de MAM technologie altijd beoordeeld op nauwkeurigheid. Zo kunnen de onderlinge verschillen automatisch worden gedetecteerd en door nieuwe metingen worden vervangen.

Meestal zal een automatische drievoudige meting (maximaal vijfvoudig) nodig zijn binnen een tijdsbestek van drie minuten voor een nauwkeurig meetresultaat.

III. Samenvatting:

Meerdere metingen zijn nodig bij zelfcontrole, aangezien een enkele bloeddrukmeting sterk varieert door meerdere factoren. In het algemeen geven meerdere metingen een veel betrouwbaarder resultaat voor klinische toepassingen maar ook voor thuisgebruik. Om deze redenen wordt er door artsen meestal meervoudig gemeten.

Enkelvoudige metingen behoren zorgvuldig te worden beoordeeld vanwege de vele mogelijke variaties en verschillen. Oorzaken die de bloeddrukwaarden in rust nadelig kunnen beinvloeden moeten worden opgemerkt en in ogenschouw worden genomen. De gemiddelden van niet beinvloedde gemeten bloeddrukwaarden geven het meest nauwkeurige meetresultaat.

De nieuwe MAM technologie geeft een verbeterde diagnose van drie bloeddrukmetingen in ongeveer 3 minuten. De MAM technologie neemt het gemiddelde van drie betrouwbare volledige bloeddrukmetingen, waarbij meetfouten en uitlopende waarden worden uitgesloten.

Het gebruik van de MAM technologie is specifiek geschikt voor personen die lijden aan verhoogde bloeddruk variaties, zoals bijvoorbeeld patienten die onder medische behandeling staan voor regulering van de bloeddruk. Deze patienten verkrijgen een veel preciezer gereguleerde bloeddruk, wat een veiligere diagnose en verbeterde behandeling kan betekenen.

Dit leidt weer tot een betere opvolging van de medicijnvoorschriften, wat een voorwaarde is van een effectieve medicatie om de bloeddruk te reguleren.

Klaus Forstner
Arts, M.D. cd Dipl.-Ing.

Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik
Silberhälden 6
D - 71732 Tamm
Duitsland

Tamm, 16 mei, 2002