Blijvend Actueel


Nieuwe WatchBP Software voor Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 nu online.
verder lezen...


Correct bloeddrukmeten volgens de richtlijnen verder lezen...


Veelgestelde vragen over bloeddrukmeters. verder lezen...


 

Next Events

Only for Distributors

Medisch belang van ocillometrisch bloeddrukmeten

Verhoogde arteriele bloeddruk behoort tot de meest relevante risicofactoren in de wereld van vandaag. Hypertensie op lange termijn leidt onvermijdelijk tot arteriosclerosis, wat het risico op een hartinfarct en/of beroerte aanzienlijk verhoogt. Deze zogenaamde vascualaire aandoeningen, zijn helaas veelvoorkomend in de westerse wereld.

In de Verenigde Staten krijgen jaarlijks 900.000 mensen een hartinfarct in het Verenigd Koninkrijk 225.000 en in Duitsland 275.000. Ongeveer 40 % - 50 % van deze patienten overleven de eerste 4 weken niet na het infarct.

Ongeveer 420.000 patienten in de Verenigde Staten, 100.000 in het Verenigd Koninkrijk en 125.000 in Duitsland krijgen een herseninfarct. Ongeveer 50 % van deze patienten kunnen het huidige werk niet meer hervatten door het infarct. Hart- en herseninfarcten zijn voor 45% van de gevallen de oorzaak van sterfte in de westerse gemeenschap. Naast een gecontroleerde cholesterolwaarde in het bloed en stoppen met roken, kan op lange termijn hypertensie worden vermeden. Hypertensie is een veelvoorkomend verschijnsel. In welvaartslanden heeft 20% van de bevolking te maken met hypertensie. Dat betekent in de Verenigde Staten 56 miljoen mensen met hypertensie en 13 miljoen in het Verenigd Koninkrijk en 16 miljoen in Duitsland.

Vandaag de dag is er een breed pakket aan bloeddrukverlagende middelen en therapieen. Dieet, beweging en medicatie. Aan elke therapie gaat eerst een correcte diagnose van de kwaal vooraf. De diagnose volgt in de dokterspraktijk. Alhoewel het vaststellen van hypertensie niet makkelijk is in de praktijk. De bloeddrukmeting van de dokter kan beinvloed zijn door het zogenaamde "witte jassen effect", wat leidt tot een ongewenste kunstmatige bloeddrukverhoging tijdens het bloeddrukmeten. Dit fenomeen staat ook bekend als "witte jassen hypertensie". Tevens zij er heel wat mensen die beperkte mogelijkheden hebben om een arts te bezoeken.

Om bij deze patienten de bloeddruk te bepalen, wordt er vaak dagelijks gemeten voor een bepaalde periode. Patienten kunnen de metingen zelf verrichten in de thuissituatie op gezette tijden. De meetresultaten worden opgeslagen of genoteerd en aan de arts overgedragen tijdens de behandeling.

Tegenwoordig zijn er twee methoden om de bloeddruk te meten. De oscillometrische meetmethode en de auscultatoire meetmethode kunnen worden gebruikt door automatische bloeddrukmonitoren.

De auscultatoire meetmethode, ook bekend als de 'Riva - Rocci' methode, is gebaseerd op de geluidsgolven van de arterie, welke door een manchet en stethoscoop hoorbaar gemaakt worden. Uit het geluidspatroon wordt de systolische en diastolische bloeddrukwaarde bepaald. Deze methode is alleen betrouwbaar indien het wordt toegpast door geschoolde en ervaren personen met een goed gehoor.

Sinds 10 jaar is de oscillometrische meetmethode geintroduceerd voor bloeddrukmetingen. Deze meetmethode is gebaseerd op metingen met een manchet om de bovenarm. Het manchet detecteert veranderingen in de bloeddruk gerelateerd aan de hartslag. De veranderingen van de bloeddruk worden tijdens de meting gevolgd om een meetresultaat te geven.

De oscillometrische meetmethode heeft twee grote voordelen: Ten eerste, de gebruiker heeft geen opleiding of ervaring nodig om de bloeddruk te meten. Ten tweede, patienten hoeven geen hartslag te meten in geval van een zelfmeting. Een aantal zaken zijn belangrijk voor een betrouwbare meting: De meting dient in een rustige omgeving te worden uitgevoerd, geen bewegingen tijdens de meting, juiste plaatsing van het manchet , en voldoende rust alvorens te meten. Er is geen bijzondere vaardigheid vereist voor een dergeliljke meting.

Vandaag de dag zijn er veel verschillende oscillometrische bloeddrukmeters verkrijgbaar. De bloeddrukmeters verschillen in kwaliteit, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van de meting is gerelateerd aan de werkwijze tijdens een bloeddrukmeting, het betreft onder andere:

- Bewegingen tijdens de meting.
- Hoe het apparaat omgaat met verschillen in de hartslag
- Metingen op verschillende geluidspatronen (hard en zacht pulsvolume van het hart)
- Nauwkeurigheid in de hoge en lage bloeddrukwaarden.

Omdat de bloeddruk aan veranderingen onderhevig is, is het niet verstandig om op een enkelvoudige meting te vertrouwen. Het is aanbevolen om een serie metingen te verrichten om een goed en nauwkeurig beeld van de bloeddrukwaarden te verkrijgen.

Het is belangrijk voor patienten, die onder medische behandeling staan, de meetresultaten overleggen aan de behandelend arts. Deze meetresultaten verkregen door zelfmeting kunnen een positieve bijdrage leveren in uw medische behandeling.

Klaus Forstner
Physician, M.D. cd
Dipl.-Ing.

Forschungsinstitut für klinische Medizintechnik
Silberhälden 6
D - 71732 Tamm
Duitsland

Tamm, 16 mei, 2002