Blijvend Actueel


Nieuwe WatchBP Software voor Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 nu online.
verder lezen...


Correct bloeddrukmeten volgens de richtlijnen verder lezen...


Veelgestelde vragen over bloeddrukmeters. verder lezen...


 

Next Events

Only for Distributors

Hypertensie Algemeen

Wat is bloeddruk?
De bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de vaatwanden door het bloed. Het hart functioneert in het lichaam als een pomp en bij elke hartslag wordt de bloeddruk opgevoerd.  Na iedere hartslag daalt de bloeddruk om weer bij te volgende hartslag te stijgen. De lage drukwaarden tussen de hartslagen wordt de onderdruk of diastolische druk genoemd. De hoge waarde wordt systolische druk genoemd.Hoe wordt bloeddruk gemeten?
Arteriele bloeddruk wordt gemeten met een oplaasbaar manchet om de arm, er is zeker minimaal 5 minuten rust nodig in een rustpostie zittend of liggend. De bloeddruk wordt doorgaans gemeten aan slagaders in de arm door het manchet op te pompen en te ontluchten. Automatische bloeddrukmeters geven de bloeddruk weer van twee waarden in mmHG, de systolische (bovendruk) bloeddrukwaarde en de diastolische (onderdruk) bloedddrukwaarde, aangevuld met het aantal gemiddelde hartslagen per minuut.Wat is hypertensie?
Iemand heeft hypertensie als het gemiddeld niveau van de bloeddrukwaarden na verschillende metingen boven de 135/85 mmHg liggen. Hypertensie wordt door een arts gediagnosticeerd en wordt gemeten in rustpositie in de praktijk doorgaans volgens de richtlijnen. Thuismetingen worden aanvullend geadviseerd om hypertensie vast te stellen. Door regelmatig meten van de bloeddruk kan deze aandoening in een vroegtijdig stadium worden ontdekt en onder controle worden gehouden.Wat zijn de oorzaken van een hoge bloeddruk?
In de meeste gevallen van hoge bloeddruk, is de oorzaak of herkomst onbekend. Maar bij een minderheid met een te hoge bloeddruk is de oorzaak te vinden in hart-, nier-, lever, darm- en longaandoeningen of erfelijke oorzaken. Stress, voedings- en leefstijlgewoonten spelen hier ook een essentiele rol. Preventief de bloeddruk meten gecombineerd met aangepaste voedings- en leefstijlgewoonten kunnen door uzelf worden toegepast en geven een positief resultaat in de behandeling en preventie van hypertensie.Wat zijn de gevolgen van een te hoge bloeddruk?
Een continu te hoge bloeddruk in uw vaatstelsel heeft als eerste werking dat de vaten en vaatwanden stijver en dikker worden. Op lange termijn heeft dit ernstige gevolgen voor de organen zoals bijvoorbeeld hart, hersenen en nieren. Het is een van de belangrijkste risicofactoren bij cardiovasculaire aandoeningen en afwijkingen. De meest ernstige consequenties van een te hoge bloeddruk zijn bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte. Deze consequenties komen het meest voor bij mensen met onbehandelde hypertensie (te hoge bloeddruk). Nierfalen, Agina Pectoris, verlamming, verlies van spraak, dementie zijn ook complicaties die kunnen voortkomen uit hypertensie (te hoge bloeddruk).