Blijvend Actueel


Nieuwe WatchBP Software voor Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 nu online.
verder lezen...


Correct bloeddrukmeten volgens de richtlijnen verder lezen...


Veelgestelde vragen over bloeddrukmeters. verder lezen...


 

Next Events

Only for Distributors

... over bloeddrukmetingen

1. Kan de MICROLIFE bloeddrukmonitor gebruikt worden in een ambulance, vliegtuig of trein?
MICROLIFE's bloeddrukmonitoren nemen oscillometrisch (d.m.v. trillingen op de vaatwanden) de menselijke bloeddruk op. Deze methode vereist een rustige omgeving vrij van storingen. Elke trilling en/of beweging in een ambulance, vliegtuig of trein kan een storing in het meetproces geven. Het gevolg is een foutmelding in plaats van een meetwaarde. U zou dus meerdere metinge moeten uitvoeren alvorens een meetresultaat kan worden gegeven.

2. Kan ik mijn MICROLIFE bloeddrukmonitor ook in lage drukgebieden gebruiken, zoals hoog in de bergen?
Iedere keer dat je een Microlife Bloeddrukmonitor inschakelt, calibreert de bloeddrukmonitor zich in de aanwezige atmosferische druk. De interne druk van de Microlife bloeddrukmonitor past zich dus aan aan de druk van de omgeving. U kunt dus ook in lage drukgebieden nauwkeurig meten.

3. Vanwege mijn pacemaker moet ik mijn hartslagfrequentie nauwkeurig kunnen meten. Kan ik het resultaat van de hartslag, behorend bij de bloeddrukmeting, hiervoor gebruiken?
Alle electronische thuismonitoren meten de polsslag gedurende een periode van minder dan 60 seconden. Maar om een accurate informatie over de polsslagmeting te verkrijgen om een pacemaker te controleren dient een langere periode dan 60 seconden te worden gemeten. De bloeddrukmeters zijn hiervoor niet geschikt.

4. Ik wil mijn conditie meten met een MICROLIFE bloeddrukmonitor gedurende een activiteit maar het apparaat geeft steeds een foutmelding. Waarom kan ik alleen in rust de bloeddruk meten?
MICROLIFE's bloeddrukmonitoren maken gebruik van de oscillometrische meetmethode om de menslijke bloeddruk te meten. Deze methode vereist rustige condities, dus geen beweging. Alle bewegingen, trillingen e.d. kunnen de meting verstoren. Dat is waarom er altijd een foutmelding in het scherm verschijnt guderende beweging.

5. Kan ik het manchet alleen op de bovenarm gebruiken of kan ik het ook gebruiken om been of onderarm?
Het manchet voor de bovenarmmodellen kan alleen op de linker- of rechterarm gebruikt worden. Controleer altijd of het manchet geschikt is voor uw armomtrek. Volg de instructies ook al past het manchet wel op andere plekken, anders worden er verkeerde meetresultaten weergegeven.

6. Aan welke arm kan ik het beste de bloeddruk meten, links of rechts?
Een bloeddrukmonitor voor de bovenarm, is het aan te bevelen een aantal metingen aan zowel links als rechts te verrichten. Het is namelijk erg belangrijk dat alle metingen onder dezelfde condities worden uitgevoerd. Alle metingen dienen na een rustperiode van 5 minuten, in zittende houding zonder te spreken verricht te worden. Als het gemiddelde van de metingen links hoger of gelijk is aan die van rechts, meet dan links. Als het gemiddelde van de metingen rechts hoger of gelijk is aan die van links, meet dan rechts.

7. Onder welke omstandigheden krijg ik de beste meetresultaten?

Voorwaarden bloeddrukmeting

Neem minimaal 5 minuten rust.
Meet de bloeddruk altijd onder dezelfde omstandigheden in rust in een stille omgeving.
Vermijd eten, roken, inspanning zowel fysiek als mentaal alvorens te gaan meten.

Controleer of u het juiste manchet heeft voor uw armomtrek.
Snoer het manchet aan, maar niet te strak.
Pas op dat bij een mouw opstropen, de bloedcirculatie niet wordt belemmerd.

Span geen spieren in de arm aan.
Adem normaal en spreek niet tijdens de meting.

8. Waar moet ik op letten bij het zelf opnemen van de bloeddruk?
Het is verstandig voor patienten met een te hoge bloeddruk regelmatig de bloeddruk te meten, gezien het artsen waardevolle indicaties geeft over de effectiviteit van de behandeling. Noteer de bloeddrukmetingen voorzien van datum en tijd en vermeld ook overige informatie zoals misselijkheid, duizeligheid, onderbroken nachtrust, medicatie vergeten in te nemen, fysieke of mentale problemen. Meet altijd aan dezelfde arm en op dezelfde tijden bij voorkeur in de ochtend en de avond. Drink geen koffie, thee, alcohol of rook vlak voor de bloeddrukmeting. Neem de meting pas af na 5 minuten rust, in een zittende houding zonder de benen te kruisen, in een een stille omgeving. Vergelijk en overleg uw metingen met die van uw arts. Elke 24 maanden dient u het toestel voor controle en calibratie op te sturen, u kunt bij distributeur van uw land terecht.