Blijvend Actueel


Nieuwe WatchBP Software voor Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 nu online.
verder lezen...


Correct bloeddrukmeten volgens de richtlijnen verder lezen...


Veelgestelde vragen over bloeddrukmeters. verder lezen...


 

Next Events

Only for Distributors

.... over bloeddruk in het algemeen

1. Kun je bepaalde sporten beter niet uitoefenen als je een te hoge bloeddruk hebt?
Bij een gemiddelde hoge bloeddruk, raken de vertakkingen van de arterien onder druk waardoor er dus effectief minder bloedcirculatie is. Beweging van de spieren zorgt dat de vertakkingen van de arterien verwijden waardoor de spieren meer zuurstof krijgen aangeleverd. Bij een normaal uithoudingsvermogen heeft een training van minstens 30 minuten een good effect tegen een te hoge bloeddruk, zoals bijvoorbeeld: wandelen, joggen, fietsen en dansen. De grote spiergroepen bewegen meer regelmatig en ritmisch bij deze activiteiten. De hartslagfrequentie en bloeddruk wordt verhoogd, maar niet te plotseling bij normale inspanning. Maar let op dat een sport beoefenen waarbij alleen spierkracht nodig is en zonder regelmatige conditietraining, niet erg geschikt is. Dit soort sporten zoals bijvoorbeeld gewichtheffen geven een erg plotselinge verhoogde bloeddruk bij de inspanning.

2. Wat als de medicatie minder effect heeft na langdurig gebruik? Wat kan ik doen?
Naast de medicatie, welke na langdurig gebruik een oorzaak kan zijn van minder effect, zijn er tal van andere factoren die hieraan kunnen bijdragen zoals bijvoorbeeld: leeftijd, fysieke en geestelijke gesteldheid, alcohol- en nicotinegebruik, maar ook ziekten zoals diabetes. De duur en snelheid van de bloeddrukverlaging, maar ook de getroffen voorbereidingen spelen een belangrijke rol. Bij een hoge dosering van bijvoorbeeld beta-blockers en plastabletten kunnen bepaalde medicijnen minder effectief zijn, bijvoorbeeld in combinatie met calcium antagonisten, ACE inhibitors en angiotensin II antagonisten. Aarzel niet om bij een minder effect van uw medicijnen contact op te nemen met uw arts. De arts kan uw medicatie aanpassen of een ander medicijn voorschrijven.

3. Moet ik langdurig medicijnen slikken om mijn te hoge bloeddruk te verlagen?
Beschadiging aan de vaatwanden, overbelasting van het hart, hersenen en nieren kan alleen worden vermeden door een juiste regulering van de bloeddruk. Dit vereist behandeling met medicijnen voor een lange periode, indien u een ernstig verhoogde bloeddruk heeft en wanneer de andere maatregelen (voedingsgewoonten, overgewicht, vermindering concumptie van zout en alcohol, vermijden van stress en stoppen met roken) uw bloeddruk niet heeft verlaagd tot een waarde van 135/85mmHg. Verandering van leefgewoonten en het uitsluiten van de extra risicofactoren hebben een bijzonder positieve werking op uw behandeling en medicatie, het is dan mogelijk dat de dosering van uw medicatie verlaagd wordt.

4. Kan ik stoppen met de medicatie als ik me ontspannen voel ?
Stress en spanningen, welke meestal tijdelijk van aard zijn, verhogen de bloeddruk en dat is een normaal verschijnsel en mag niet worden verward met hypertensie of een te hoge bloeddruk. Uw dokter heeft u met een te hoge bloeddruk of hypertensie gediagnostiseerd indien uw bloeddruk continu verhoogd is, ook in rust en niet alleen wanneer u last heeft van stress of spanningen. Daaroom zou u nooit moeten stoppen met de medicatie als u zich ontspannen voelt. Anders zal uw bloeddruk weer naar het oude niveau gaan?

5. Kan ik stoppen met de medicijnen in het weekend of tijdens vakantie?
Ongeacht of u een onstpannen of actieve vakantie neemt, u moet uw medicatie blijven gebruiken. Op het moment dat u de behandeling onderbreekt zal uw bloeddruk weer stijgen. Indien u een vliegreis onderneemt, neem dan extra medicijnen mee in uw handbagage in geval van verlies van de bagage. Voor reizen overzee, is het verstanding uw arts te raadplegen voor inname van de medicijnen in verband met het tijdsverschil.

6. Kan ik stoppen met de medicijnen als ik last van bijwerkingen heb?
Het zou onverstandig zijn de behandeling te verwaarlozen in geval van bijwerkingen. U zou deze bijwerkingsverschijnselen onmiddelijk met uw arts moeten overleggen.  Het is gebruikelijk dat de bijwerkingen kunnen worden verminderd met aanpassing van de dosering, ook kan het overgaan op een ander medicijn of een combinatie daarvan kan de bijwerkingen doen afnemen.

7. Zijn bijwerkingen door behandeling met medicijnen te verwachten?
Aan het begin van de behandeling met medicijnen, kunnen deze tijdelijk fysieke of mentale reacties geven, met vermoeidheid en verlies van concentratie mogelijk indien de bloeddruk snel verlaagd. Het lichaam zal geleidelijk aan de lagere bloeddruk wennen en de bijwerkingen zullen dan ook verdwijnen. Enkel een aantal mensen hebben continu last van de bijwerkingen van een bepaald soort medicijn. Er zijn ook een aantal bijwerkingen die typisch voor het medicijn zijn en kunnen niet worden vermeden door aanpassen van de dosering. Een voorbeeld is de vervelende ongevaarlijke droge hoest die bij de ACE inhibitor medicatie voorkomt.  Als de hoest er vervelend is kan de dokter adviseren over te gaan op een ander medicijn zoals bijvoorbeeld angiotensin II antagonist. Huidproblemen zoals jeuk of uitslag kunnen ook een reden zijn om over te gaan op een ander medicijn. Met calcium blockers, zijn de volgende ongevaarlijke bijwerkingen mogelijk hoofdpijn, een rood gezicht, gezollen benen en enkels (oedema) en constipatie. De meest voorkomende bijwerkingen van beta-blockers zijn vermoeidheid, effectivitiet van medicijn, koude handen en voeten. Laag calcium niveau in het bloed en krampen zijn de bijwerkingen van plastabletten. De beste toegestane medicijnen zijn op dit moment de angiotensin II antagonists.

8. Is het mogelijk dat mijn bloeddruk teveel wordt verlaagd door mijn behandeling?
De bloeddruk kan soms te snel dalen gedurende de behandeling. Dit kan leiden tot duizeligheid bij het snel opstaan of voorover bukken, extreme vermoeidheid en gebrek aan energie. Als u deze typische bijwerkingen herkent van een te lage bloeddruk zou u uw arts kunnen raadplegen voor een aanpassing in uw behandeling. Indien u geen last van deze bijwerkingen heeft is verandering van uw behandeling niet nodig.

9. Is de bloeddruk afhankelijk van de leeftijd?
In een gemiddelde populatie, hebben de ouderen een hogere bloeddruk dan jongeren. Dit komt door afname van de elasticiteit van het vaatstelsel bij ouderdom. Maar in ieder geval zou de bloeddruk niet continu boven 140 / 90 mmHg moeten zijn, ook niet voor de oudere bevolkingsgroep.

10. Wat is 'witte jassen hypertensie'?
Witte jassen hypertensie (White Coat Hypertension) is het zogenoemde effect dat patienten ondervinden als de bloeddruk stijgt indien de meting door een arts wordt verricht. Dit verschijnsel is kan onbewust voorkomen. Patient is dan nerveus of gespannen door de officiele bloeddrukmeting. Het probleem is dat er tijdens de praktijkmetingen te hoge waarden worden gemeten, en patient verkeerd word gediagnostiseerd. Thuismetingen zijn de beste oplossingen om de "witte jassen hypertensie" te voorkomen. Enkele lange termijn studies bewijzen dat mensen een hogere bloeddruk hebben bij een meting door de arts en dat juist deze mensen een veel hoger risico lopen op hypertensie / te hoge bloeddruk. Daarom is regelmatig meten van deze groep mensen van belang.

11. Ik begrijp dat mijn bloeddruk varieert gedurende de dag, maar wat is dan mijn bloeddruk eigenlijk?
Het gemiddelde van meerdere metingen, verkregen op verschillende dagen onder normale omstandigheden, vertegenwoordigd uw individuele bloeddruk. Meet, bijvoorbeeld, een uur nadat u heeft gegeten op drie opeenvolgende dagen en u vindt significante verschillen, het gemiddelde vertegenwoordigd uw bloeddruk.

12. Wat kunt u zelf doen aan een te hoge bloeddruk?
1.  Allereerst, bezoek uw (huis)arts
2.  Dit zijn maatregelen die u zelf kunt nemen, die voor iedereen een gunstig effect hebben
     ter preventie. Deze maatregelen behoren tot het dagelijkse leven.
A) Eetgewoonten
     • Streef naar een normaal gewicht voor uw leeftijd. Verminder overgewicht !
     • Vermijd overmatige consumptie van zout
     • Vermijd voeding met veel vet
B) Indien u onder behandeling bent voor een te hoge bloeddruk
     • Volg nauwgezet de voorgeschreven medicatie, behandeling en adviezen
       van uw arts op.
     • Controleer regelmatig zelf uw bloeddruk, om tijdig veranderingen te constateren.
C) Andere gewoonten
     • Stop  met roken !
     • Matig consumptie van alcohol!
     • verminder de consumptie van koffie (caffeine) !
D) Uw fysieke gesteldheid
     • Zorg voor regelmatige lichaamsbeweging
     • Indien u eerdere ziekten of aandoeningen heeft gehad en boven de 40 jaar bent,
       ALTIJD eerst een arts raadplegen voordat u gaat sporten.
     • Zorg ervoor dat zich nooit tot het uiterste van uw kunnen inspant.

13. Welke bloeddrukwaarden zijn normaal?
Men spreekt van een verhoogde bloeddruk indien de diastolische bloeddruk boven de 90 mmHg en/of de systolische bloeddruk boven 140 mmHg ligt. In dit geval is het verstandig een arts te raadplegen. Op lange termijn zal een zodanig vehoogde bloeddruk de gezondheid in gevaar brengen door schade aan de bloedvaten. Men spreekt van een te lage bloeddruk indien in rust de diastolische bloeddrukwaarde lager 60 mmHg en/of de systolische bloeddruk lager dan 100 mmHg is. Ook in dit geval is het verstandig een arts te bezoeken indien dit constante waarden betreft.

14. Hoe komt het dat de bloeddruk wordt verhoogd / verlaagd?
Zelfs bij een normale bloeddruk is het aan te bevelen de bloeddruk regelmatig te controleren, om zo in een vroegtijdig stadium veranderingen in de bloeddruk te constateren. Indien u onder medische behandeling bent om uw bloeddruk te reguleren, registreer dan uw bloeddrukwaarden door middel van regelmatige zelfmetingen op vaste tijden gedurende de dag (bv ochtend en avond). Laat de resultaten aan uw arts zien. Gebruik de resultaten van de metingen NOOIT om de medicatie, welke door behandelend arts is voorgeschreven, zelf aan te passen.